Formularz kontaktowy

Przedsiębiorstwo VESTOIL Sp. z o.o.
Pietrzykowice, ul. Fabryczna 14,
55-080 Kąty Wrocławskie

tel: (71) 316-94-33
tel: (71) 316-18-52
tel/fax: (71) 316-94-24
e-mail: biuro@vestoil.com.pl
www.vestoil.com.pl

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodar- czy pod numerem KRS 0000160075
Kapitał zakładowy wynosi  51.000 zł.