Tel. 71 316-94-33

Menu

Kontakt

Producent płynów niskokrzepnących mających zastosowanie w technikach chłodniczych.

Przedsiębiorstwo VESTOIL Sp. z o.o.

Pietrzykowice, ul. Fabryczna 14,
55-080 Kąty Wrocławskie

tel: 71 316-94-33
tel/fax: 71 316-94-24

e-mail: biuro@vestoil.com.pl
www.vestoil.com.pl

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000160075. Kapitał zakładowy wynosi 51.000 zł.