Menu

Płyny Przemysłowe

Oferujemy dwa podstawowe typy płynów: ECO MPG-P oparty na glikolu propylenowym i MEG-P oparty na glikolu etylenowym.

ECO MPG-P
ECO MPG-P

Koncentrat i niskokrzepnące płyny do napełniania zamkniętych przemysłowych instalacji chłodniczych, grzewczych i klimatyzacyjnych, pomp ciepła, płaskich kolektorów słonecznych i innych instalacji wymiany ciepła.

MEG-P
MEG-P

Koncentrat i płyny do napełniania przemysłowych instalacji chłodniczych, grzewczych i klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz innych instalacji wymiany ciepła.

Wyroby dla przemysłu

płyny przemysłowe

ECO MPG-P - specyfikacja koncentrat

Koncentrat i niskokrzepnące płyny do napełniania zamkniętych przemysłowych instalacji chłodniczych, grzewczych i klimatyzacyjnych, pomp ciepła, płaskich kolektorów słonecznych i innych instalacji wymiany ciepła.

ECO MPG-P

ECO MPG-P koncentrat

Koncentrat na bazie glikolu propylenowego do produkcji płynów do napełniania przemysłowych instalacji chłodniczych, grzewczych i klimatyzacyjnych, w tym stosowanych w przemyśle spożywczym i do zamrażania żywności (układy zamknięte), kolektorów słonecznych, pomp ciepła i innych.

Opis i zastosowanie

Koncentrat ECO MPG-P stosowany jest do sporządzania wodnych roztworów płynów niskokrzepnących. Odporność na zamarzanie uzyskano stosując glikol propylenowy, który dzięki wysokiej temperaturze wrzenia minimalizuje straty spowodowane odparowaniem.

Skład

Koncentrat ECO MPG-P jest mieszaniną glikolu propylenowego, inhibitorów korozji i barwnika.

Instrukcja użycia

Nie stosować nierozcieńczonego koncentratu. Koncentrat rozcieńczać czystą wodą pitną lub demineralizowaną w proporcjach podanych w orientacyjnej tabeli.

Temperatura krystalizacji

Objętość koncentratu ECO MPG-P

Objętość wody

–33°C

50%

50%

–20°C

40%

60%

–15°C

33%

67%

Do zmywania pozostałości koncentratu i płukania instalacji stosować czystą wodę w dużych ilościach.
Napełnianie układów instalacji powinno być przeprowadzone przez autoryzowane serwisy.

Koncentrat ECO MPG-P posiada atest PZH.

Koncentrat sprzedawany jest w zamkniętych pojemnikach gwarantujących bezpieczeństwo w transporcie i składowaniu.
Produkty dostępne w opakowaniach: 10 kg, 20 kg, 30 kg.
Istnieje możliwość indywidualnych zamówień:

 • Opakowania beczka 220 kg
 • Pojemnik 1000 kg
 • Inne według ustaleń.

Orientacyjne dane techniczne koncentratu ECO MPG-P.

Gęstość [g/cm³]

(PN-EN ISO 3675:2004)

1,044 ± 0,005

Wartość pH [–]

(PN-92/C-40008/04)

7,5÷9,5

Temperatura krystalizacji [°C]

(PN-92/C-40008/10)

–60

Temperatura wrzenia [°C]

(PN-92/C-40008/03)

powyżej 165


ECO MPG-P płyn - specyfikacja płynu

ECO MPG-P

ECO MPG-P

Niskokrzepnący roztwór glikolu propylenowego do napełniania przemysłowych instalacji chłodniczych, grzewczych i klimatyzacyjnych, w tym stosowanych w przemyśle spożywczym i do zamrażania żywności (układy zamknięte), kolektorów słonecznych, pomp ciepła i innych.

Opis i zastosowanie

Płyn jest mieszaniną koncentratu i wody dejonizowanej o zielonkawym kolorze. Płyn ECO MPG-P stosowany jest jako nośnik ciepła lub zimna w instalacjach.

Płyn ECO MPG-P może być stosowany praktycznie do większości typów materiałów konstrukcyjnych układów chłodzenia i uszczelnień.

Skład

Płyn ECO MPG-P jest roztworem mieszaniny glikolu propylenowego, inhibitorów korozji i barwnika w wodzie dejonizowanej.

Instrukcja użycia

Płyn gotowy do użycia. Uzupełniać tylko tym samym rodzajem płynu
Do zmywania pozostałości płynu i płukania instalacji stosować czystą wodę w dużych ilościach.
Napełnianie układów instalacji powinno być przeprowadzone przez autoryzowane serwisy.

Płyn ECO MPG-P posiada atest PZH.

Płyny sprzedawane są w zamkniętych pojemnikach gwarantujących bezpieczeństwo w transporcie i składowaniu.
Produkty dostępne w opakowaniach: 10 kg, 20 kg, 30 kg.
Istnieje możliwość indywidualnych zamówień:

 • Opakowania beczka 220 kg
 • Pojemnik 1000 kg
 • Inne według ustaleń.

Orientacyjne dane techniczne płynów ECO MPG-P.

Rodzaj płynu

ECO MPG–P –20

ECO MPG–P –28

ECO MPG–P –35

Gęstość [g/cm³]

(PN-EN ISO 3675:2004)

1,033 ± 0,005

1,040 ± 0,005

1,044 ± 0,005

Wartość pH [–]

(PN-92/C-40008/04)

7,5÷9,5

7,5÷9,5

7,5÷9,5

Temperatura krystalizacji [°C]

(PN-92/C-40008/10)

–20

–28

–35

Temperatura wrzenia [°C]

(PN-92/C-40008/03)

ok. 105

ok.105,5

ok. 106

MEG-P - specyfikacja koncentratu

Koncentrat i płyny do napełniania przemysłowych instalacji chłodniczych, grzewczych i klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz innych instalacji wymiany ciepła.

MEG-P

MEG-P

Koncentrat na bazie glikolu etylenowego do produkcji płynów do napełniania przemysłowych instalacji chłodniczych, grzewczych i klimatyzacyjnych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i innych.

Opis i zastosowanie

Koncentrat MEG-P stosowany jest do sporządzania wodnych roztworów płynów niskokrzepnących. Odporność na zamarzanie uzyskano stosując glikol etylenowy, który dzięki wysokiej temperaturze wrzenia minimalizuje straty spowodowane odparowaniem.

Skład

Koncentrat MEG-P jest mieszaniną glikolu etylenowego, inhibitorów korozji i barwnika.

Instrukcja użycia

Koncentrat rozcieńczać czystą wodą pitną lub demineralizowaną w proporcjach podanych w karcie charakterystyki. Nie stosować nierozcieńczonego koncentratu.
Do zmywania pozostałości koncentratu i płukania instalacji stosować czystą wodę w dużych ilościach.
Napełnianie układów instalacji powinno być przeprowadzone przez autoryzowane serwisy.

Preparat szkodliwy – Xn.

Działa szkodliwie po połknięciu – R–22.
Chronić przed dziećmi – S–2.
UWAGA! Spożycie grozi śmiercią.

Koncentrat sprzedawany jest w zamkniętych pojemnikach gwarantujących bezpieczeństwo w transporcie i składowaniu.
Produkty dostępne w opakowaniach: 10 kg, 20 kg, 30 kg.
Istnieje możliwość indywidualnych zamówień:

 • Opakowania beczka 220 kg
 • Pojemnik 1000 kg
 • Inne według ustaleń.

Orientacyjne dane techniczne koncentratu MEG-P o temperaturze krystalizacji -35°C.

Gęstość [g/cm³]

(PN-EN ISO 3675:2004)

1,110 ± 0,005

Wartość pH [–]

(PN-92/C-40008/04)

7,5÷9,5

Temperatura krystalizacji [°C]

(PN-92/C-40008/10)

–60

Temperatura wrzenia [°C]

(PN-92/C-40008/03)

powyżej 160


MEG-P - specyfikacja płynu

Niskokrzepnący roztwór glikolu etylenowego do napełniania przemysłowych instalacji chłodniczych, grzewczych i klimatyzacyjnych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i innych.

MEG-P

MEG-P

Opis i zastosowanie

Płyn jest mieszaniną koncentratu i wody dejonizowanej o zielonkawym kolorze. Płyn MEG-P stosowany jest jako nośnik ciepła lub zimna w instalacjach.

Płyn MEG-P może być stosowany praktycznie do większości typów materiałów konstrukcyjnych układów chłodzenia i uszczelnień.

Skład

Płyn MEG-P jest roztworem mieszaniny glikolu etylenowego, inhibitorów korozji i barwnika w wodzie dejonizowanej.

Instrukcja użycia

Płyn gotowy do użycia. Uzupełniać tylko tym samym rodzajem płynu
Do zmywania pozostałości płynu i płukania instalacji stosować czystą wodę w dużych ilościach.
Napełnianie układów instalacji powinno być przeprowadzone przez autoryzowane serwisy.

Preparat szkodliwy – Xn.

Działa szkodliwie po połknięciu – R–22.
Chronić przed dziećmi – S–2.
UWAGA! Spożycie grozi śmiercią.

Płyny sprzedawane są w zamkniętych pojemnikach gwarantujących bezpieczeństwo w transporcie i składowaniu.
Produkty dostępne w opakowaniach: 10 kg, 20 kg, 30 kg.
Istnieje możliwość indywidualnych zamówień:

 • Opakowania beczka 220 kg
 • Pojemnik 1000 kg
 • Inne według ustaleń.

Orientacyjne dane techniczne płynów MEG-P.

Rodzaj płynu

MEG–P –20

MEG–P –25

Gęstość [g/cm³]

(PN-EN ISO 3675:2004)

1,045 ± 0,005

1,055 ± 0,005

Wartość pH [–]

(PN-92/C-40008/04)

7,5÷9,5

7,5÷9,5

Temperatura krystalizacji [°C]

(PN-92/C-40008/10)

–20

–25

Temperatura wrzenia [°C]

(PN-92/C-40008/03)

powyżej 105

powyżej 106