VESTOIL Paweł Czuba

VESTOIL Paweł Czuba jest producentem płynów niskokrzepnących mających zastosowanie w technikach chłodniczychi. Płyny nasze mają zastosowanie jako nośniki ciepła i zimna w układach grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych obiektów przemysłowych, w budownictwie użyteczności publicznej i mieszkaniowym.

Naszymi klientami są producenci, instalatorzy i użytkownicy urządzeń grzewczo-chłodniczych. Podstawowe wartości jakie posiada nasz wyrób to oparcie na wiodącej technologii produkcji uwzględniającej uzyskanie wysokich walorów technicznych oraz stosowanie surowców przyjaznych użytkownikom i środowisku. Nasz produkt posiada niezbędne dopuszczenia do obrotu w Polsce oraz spełnia normy krajowe i międzynarodowe.

Naszym celem jest dostarczanie klientom produktu niezawodnego, umożliwiającego wieloletnie jego użytkowanie bez ujemnego wpływu na urządzenia , użytkownika i środowisko. Współpraca z klientami i dostawcami wiodącymi w tej branży pozwala zaspakajać wymagania dotyczące bieżących potrzeb oraz współuczestniczyć w zakresie projektowania cech produktu i poziomu obsługi wymaganych w przyszłości, tworząc w ten sposób trwałe więzi. Jesteśmy przedsiębiorstwem nastawionym na stałe poszukiwanie możliwości lepszego zaspakajania potrzeb klientów oraz rozwoju własnego i produktu zgodnego z dobrymi zasadami współżycia społecznego, techniki i ekologii.

o firmie