Menu

Płyny solarne

Oferujemy dwa podstawowe typy płynów: ECO MPG-SOL oparty na glikolu propylenowym do kolektorów rurowych osiągających wyższe temparatury czynnika roboczego i ECO MPG-P oparty na glikolu propylenowym do płaskich kolektorów.

płyn ECO MPG 28
ECO MPG 28

Niskokrzepnący płyn do napełniania instalacji płaskich kolektorów słonecznych.

ECO MPG-SOL
ECO MPG-SOL

Niskokrzepnący płyn do napełniania instalacji kolektorów słonecznych, zalecany do kolektorów płaskich i próżniowych, w tym kolektorów o konstrukcji aluminiowej lub mieszanej.

Wyroby dla przemysłu

płyny przemysłowe

ECO MPG 28

ECO MPG 28

Opis i zastosowanie

ECO MPG 28 jest niskokrzepnącym płynem na bazie glikolu propylenowego o przeznaczeniu do stosowania w instalacjach płaskich kolektorów słonecznych.

Zastosowano odpowiednią formułę inhibitorów korozji oraz specjalnych dodatków podnoszących odporność termiczną. ECO MPG 28 może być stosowany do kolektorów płaskich z miedzianym absorberem.

Skład

Płyn jest wodnym roztworem praktycznie nietoksycznego glikolu propylenowego, inhibitorów korozji i stabilizatorów o temperaturze krystalizacji -28°C i ochronie układu do temperatury -32°C.

Instrukcja użycia

Wyrób gotowy do użycia, ubytki uzupełniać wyłącznie gotowym płynem ECO MPG 28. Nie rozcieńczać płynu.
Do zmywania pozostałości płynu i płukania instalacji stosować czystą wodę w dużych ilościach.
Napełnianie układów instalacji powinno być przeprowadzone przez autoryzowane serwisy.

Płyn ECO MPG 28 posiada atest PZH

Płyn sprzedawany jest w zamkniętych pojemnikach gwarantujących bezpieczeństwo w transporcie i składowaniu.
Produkt dostępny jest w opakowaniach: 10 kg, 20 kg, 30 kg.
Istnieje możliwość indywidualnych zamówień:

  • Opakowania beczka 220 kg
  • Pojemnik 1000 kg
  • Inne według ustaleń.

Orientacyjne dane techniczne płynu ECO MPG 28

Gęstość [g/cm³]

(PN-EN ISO 3675:2004)

1,040 ± 0,005

Wartość pH [–]

(PN-92/C-40008/04)

7,5÷9,5

Temperatura krystalizacji [°C]

(PN-92/C-40008/10)

–28

Temperatura wrzenia [°C]

(PN-92/C-40008/03)

ok. 105

ECO MPG-SOL

ECO MPG-SOL

Opis i zastosowanie

Płyn ECO MPG-SOL gotowym płynem eksploatacyjnym do układów instalacji kolektorów słonecznych. Może też być używany w przemysłowych instalacjach chłodniczych, grzewczych i klimatyzacyjnych. Stosowany jako płyn eksploatacyjny chroni instalacje przed zamarzaniem i przegrzaniem, korozją w pompach oraz wykazuje dobre parametry lepkościowe w niskich i wysokich temperaturach.

Płyn ECO MPG-SOL posiada podwyższoną temperaturę wrzenia co ma istotne znaczenie w ochronie płynu przed przegrzaniem prowadzącym do niekorzystnych zmian właściwości płynu. Szczególnie zalecany jest do stosowania w próżniowych kolektorach słonecznych, gdzie temperatura cieczy roboczych jest wyższa niż w kolektorach płaskich.

Skład

Płyn ECO MPG-SOL jest wodnym roztworem praktycznie nietoksycznego glikolu propylenowego, poliglikoli, inhibitorów korozji i stabilizatorów o temperaturze krystalizacji ‑32°C i ochronie układu do temperatury ‑35°C.

Instrukcja użycia

Wyrób gotowy do użycia, ubytki uzupełniać wyłącznie gotowym płynem ECO MPG-SOL. Nie rozcieńczać płynu.
Do zmywania pozostałości płynu i płukania instalacji stosować czystą wodę w dużych ilościach.
Napełnianie układów instalacji powinno być przeprowadzone przez autoryzowane serwisy.
Karta Charakterystyki Preparatu ECO MPG-SOL jest integralną częścią niniejszego opisu.

Płyn sprzedawany jest w zamkniętych pojemnikach gwarantujących bezpieczeństwo w transporcie i składowaniu.
Produkt dostępny w opakowaniach: 10 kg, 20 kg, 30 kg.
Istnieje możliwość indywidualnych zamówień:

  • Opakowania beczka 220 kg
  • Pojemnik 1000 kg
  • Inne według ustaleń.

Orientacyjne dane techniczne płynu ECO MPG-SOL o temperaturze krystalizacji -32°C.

Gęstość [g/cm³]

(PN-EN ISO 3675:2004)

1,050 ± 0,005

Wartość pH [–]

(PN-92/C-40008/04)

7,5÷10,5

Temperatura krystalizacji [°C]

(PN-92/C-40008/10)

-32

Temperatura wrzenia [°C]

(PN-92/C-40008/03)

106÷107